Τεχνολογία φιλική προς το δίκτυο

Ικανοποιώντας ακόμα και τις πιο αυστηρές προδιαγραφές δικτύου, οι ανεμογεννήτριές μας διαθέτουν έναν προηγμένο back-to-back μετατροπέα πλήρους ισχύος με πολλές προγραμματιζόμενες λειτουργίες, όπως ρύθμιση συντελεστή ισχύος, ανοχή σε βυθίσεις τάσης και αυτόματο έλεγχο τάσης και συχνότητας.

Αυτό καθιστά τις ανεμογεννήτριες DIRECTWIND την ιδανική επιλογή για μια ευρεία γκάμα συνδέσεων δικτύου, συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων εφαρμογών, ασθενών δικτύων, δικτύων μικρής κλίμακας και τοποθεσιών υψηλού στροβιλισμού.

Εύκολη ενσωμάτωση

Η ευελιξία που παρέχεται από την τεχνολογία άμεσης μετάδοσης κίνησης και την τεχνολογία back-to-back μετατροπέα πλήρους ισχύος καθιστά τις ανεμογεννήτριές μας εξαιρετικά κατάλληλες για ενσωμάτωση με άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας, όπως σε υβριδικά συστήματα αιολικής ενέργειας/diesel.


Ιδανική εφαρμογή των συστημάτων αιολικής ενέργειας/diesel της EWT

Η παραγωγή ενέργειας των ανεμογεννητριών της EWT ταιριάζει με το προφίλ κατανάλωσης ενέργειας πολλών χρηστών αυτόνομων συστημάτων (off grid) υψηλής κατανάλωσης, όπως κοινότητες, νησιά, βιομηχανικοί χώροι, ορυχεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού κ.λπ. Πολλοί από αυτούς τους χρήστες αυτόνομων συστημάτων (off grid) υψηλής κατανάλωσης τροφοδοτούνται επί του παρόντος από συστήματα γεννητριών diesel , τα οποία είναι πολύ ακριβά λόγω της απομακρυσμένης θέσης τους. Τα υβριδικά συστήματα αιολικής ενέργειας/diesel προσφέρουν μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση και επιτυγχάνουν εξαιρετική εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων. Η EWT έχει αποκτήσει εμπειρία με υβριδικά συστήματα αιολικής ενέργειας/diesel , τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην Αλάσκα.

Η EWT ωφελεί ήδη τις κοινότητες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες εκτός δικτύου και οι οποίες βασίζονται στην EWT για εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής λύσης. Η EWT συμβάλλει στην εξοικονόμηση σημαντικών ποσών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, στη βελτίωση της ευρωστίας του συστήματος και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

  • Όταν λειτουργούν αυτόνομα (off-grid), μία ή περισσότερες ανεμογεννήτριες της EWT συνεργάζονται με άλλες πηγές παραγωγής.
  • Οι ανεμογεννήτριες της EWT παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια, που επιτρέπει είτε την απενεργοποίηση είτε τη θέση σε εφεδρεία της ακριβότερης παραγωγής, εξοικονομώντας συχνά από 0,20 έως 0,30 ευρώ/kWh.
  • Όπου η τιμή της τροφοδοσίας κυμαίνεται από 0,12 έως 0,14 ευρώ/kWh ή περισσότερο και επιτρέπεται η τοπική ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, η EWT μπορεί να είναι σε θέση να σας προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο εξοικονόμησης χρημάτων.
  • Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χρόνο απόσβεσης 5 ετών ή λιγότερο.