Ποιότητα προϊόντων

Η ποιότητα βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες λύσεις στην κατηγορία τους και προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας μας.

Η ομάδα προτύπων ποιότητας

Έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, για να διασφαλίσουμε τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας των προϊόντων μας. Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου διασφαλίζει ότι η EWT, οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι μας, πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Διασφάλιση ποιότητας

Για να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε λύσεις υψηλής ποιότητας, οι εργασίες μας έχουν πιστοποιηθεί εξωτερικά ώστε να ανταποκρίνονται στα πρότυπα ISO 9001 και OHSAS 18001. Επίσης, οι ανεμογεννήτριες DIRECTWIND έχουν πιστοποιηθεί για τον συγκεκριμένο τύπο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν κατασκευαστεί για  να ανταπεξέλθουν σε κάθε κίνδυνο κατά την προγραμματισμένη διάρκεια ζωής τους.

Εξαιρετικά προσόντα

Η ομάδα τεχνολογίας που διαθέτουμε αποτελείται από μηχανικούς υψηλής εξειδίκευσης από όλες τις γωνιές του κόσμου, οι οποίοι εργάζονται συνεχώς για τη βελτιστοποίηση των εξαρτημάτων και τη βελτίωση των σχεδίων των ανεμογεννητριών. Αυτός ο συνδυασμός δεξιοτήτων και πείρας στον κλάδο παρέχει επίσης την αναγκαία τεχνική υποστήριξη που απαιτείται για τα σχέδια πωλήσεων και την αλυσίδα εφοδιασμού.

Έγκριση από εταιρείες επενδύσεων

Η αξιοπιστία των ανεμογεννητριών μας σε συνδυασμό με την εξαιρετική απόδοσή τους έχουν ως αποτέλεσμα εγκρίσεις από κορυφαίους θεσμούς, όπως εταιρείες επενδύσεων, οργανισμούς πιστοποίησης και μηχανικούς συμβούλους. Επιπλέον, μεγάλες τράπεζες έχουν δείξει τη δέσμευσή τους μέσω της χρηματοδότησης των ανεμογεννητριών DIRECTWIND.