Προηγμένη σχεδίαση ανεμογεννητριών

Με βάση την αποδεδειγμένη αρχιτεκτονική, τις ιδέες και τεχνολογίες, η σχεδίαση των ανεμογεννητριών μας έχει πιστοποιηθεί ανεξάρτητα σύμφωνα με το IEC 61400. Αυτή η υψηλή ποιότητα είναι εμφανής στον εγκαταστημένο στόλο μας με πάνω από 600 ανεμογεννήτριες, οι οποίες παράγουν υψηλές ενεργειακές αποδόσεις, υψηλή διαθεσιμότητα και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Μικρό ατρακτίδιο

Τα ατρακτίδια των ανεμογεννητριών συνήθως έχουν μακρύ ορθογώνιο σχήμα. Ωστόσο, οι ανεμογεννήτριές μας δεν διαθέτουν κιβώτιο ταχυτήτων,  και επομένως μπορούν να έχουν πολύ μικρά ατρακτίδια. Στην πραγματικότητα, τα ατρακτίδια των ανεμογεννητριών αποτελούν ουσιαστικά μόνο μια επέκταση του πύργου, στον οποίο είναι τοποθετημένη η γεννήτρια και ο ρότορας.

Πιο αποτελεσματική και πρακτική

Αυτή η συμπαγής διάταξη ατρακτιδίου μειώνει τη μάζα του ανωτέρου τμήματος και παρέχει εύκολη πρόσβαση στο ατρακτίδιο και την πλήμνη. Και με τη χρήση μόνο ενός κύριου ρουλεμαν στη σχεδίαση του ατρακτιδίου, ο αριθμός των εξαρτημάτων μειώνεται, με αποτέλεσμα μια πιο αποδοτική και λειτουργική σχεδίαση.

Χώρος για ασφαλή εργασία

Παρότι μικρό, η σχεδίαση του ατρακτιδίου παρέχει αρκετό χώρο στους μηχανικούς ώστε να έχουν πρόσβαση στην πλήμνη του ρότορα, παρέχοντας άριστη λειτουργικότητα και μέγιστη ασφάλεια. Η συντήρηση και το service μπορούν να πραγματοποιηθούν με χαμηλότερο κόστος και με μικρότερο κίνδυνο, καθώς δεν υπάρχουν άξονες στο ατρακτίδιο και η πλήμνη του ρότορα είναι προσβάσιμη από το εσωτερικό του ατρακτιδίου.

Αεροδυναμικά πτερύγια ρότορα

Παρέχοντας την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση στην κατηγορία τους, οι ανεμογεννήτριές μας διαθέτουν μεγάλες διαμέτρους ρότορα, που κυμαίνονται από 52 m έως 61 m. Τα πτερύγια των 61 m παρέχουν επίσης το χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για ανεμογεννήτριες με εύρος ισχύος από 250 kW έως 1 MW. Κάθε πτερύγιο του ρότορα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βέλτιστη αεροδυναμική απόδοση, αυξάνοντας τις αποδόσεις σε χαμηλές ταχύτητες ανέμου και μειώνοντας τον θόρυβο.

Εύρος ύψους πύργου

Για διαφορετικές εφαρμογές, απαιτούνται διαφορετικά ύψη πύργου. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα πλήρες εύρος ύψους από 35 m έως 75 m, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC.