Επένδυση στην κατανεμημένη ενέργεια

Βοηθώντας τις επιχειρήσεις κατανεμημένης ενέργειας και τους επενδυτές να βρουν ευκαιρίες ώστε να επιτύχουν

Η EWT έχει ήδη δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό ιστορικό στη μετατροπή της κατανεμημένης ενέργειας. Έχουμε δεσμευτεί να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα άτομα, τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις στη μετάβασή τους προς την κατανεμημένη ενέργεια.

Εστιάζουμε σε επιχειρήσεις που θα ενισχύσουν τη βασική δραστηριότητα της ίδιας της EWT ή/και θα μπορούν να επεκταθούν στην κατανεμημένη ενέργεια. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, οι οποίες:

  • Χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας ή άλλες επεκτάσιμες λύσεις για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης και της λειτουργικότητας των δικτύων μικρής κλίμακας και άλλων δυνατοτήτων κατανεμημένης ενέργειας
  • Αντιπροσωπεύουν πλατφόρμες ανάπτυξης πέρα από την αιολική ενέργεια στον τομέα της κατανεμημένης ενέργειας, ακόμη και αν δεν σχετίζονται με την υφιστάμενη επιχειρηματική μας δραστηριότητα στην αιολική ενέργεια
  • Βελτιώνουν την ανάπτυξη της σειράς προϊόντων της EWT
  • Προσφέρουν την ευκαιρία από κοινού συνεργασίας σε έργα σε χώρες-στόχους, για την ανάπτυξη ανεμογεννητριών της EWT στον τομέα της αιολικής ενέργειας

Η EWT επί του παρόντος έχει συνεργασίες στη Λατινική Αμερική, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Οι επενδυτικές σας ευκαιρίες

Εκτός από την επένδυση των δικών μας χρημάτων, βοηθάμε και άλλους επενδυτές να βρουν τις σωστές ευκαιρίες κατανεμημένης ενέργειας για τα δικά τους επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

επικοινωνήστε μαζί μας