Χρηματοδότηση έργων κατανεμημένης ενέργειας

Επωφεληθείτε από το δίκτυο και την πείρα μας, για να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση για το έργο σας

Η εύρεση χρηματοδότησης για τις ανεμογεννήτριες ή τα έργα κατανεμημένης ενέργειας είναι ένα κρίσιμο βήμα. Ένα βήμα, στο οποίο συχνά καθυστερούν πολλά ελπιδοφόρα έργα. Εάν η χρηματοδότηση είναι μια πρόκληση για εσάς, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να την επιλύσετε.

Χάρη στην εκτεταμένη πείρα που διαθέτουμε στη υποστήριξη της χρηματοδότησης, ενισχύουμε συνεχώς τις σχέσεις μας με ένα δίκτυο χρηματοδοτών, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και προηγούμενο ιστορικό στην υποστήριξη ενεργειακών έργων. Μπορούμε να σας φέρουμε σε επαφή με τράπεζες, άλλους δανειστές ή επενδυτές, ή ίσως να κανονίσουμε μια συμφωνία «zero up-front», που σας επιτρέπει να κατανείμετε το κόστος του έργου σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με λίγα λόγια, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε και να οργανώσετε τη σωστή λύση χρηματοδότησης για εσάς, ανεξάρτητα από την κλίμακα του έργου σας.

 

Στις πιθανές λύσεις χρηματοδότησης περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Εμπορικά δάνεια από τράπεζες ή άλλους δανειστές, για την πλήρη αγορά του έργου
  • Ο επενδυτής μετοχικού κεφαλαίου καταβάλλει και κατέχει μερίδιο του έργου
  • Μίσθωση του έργου/της ανεμογεννήτριας από εμάς ή από τρίτο μέρος με τακτική πάγια χρέωση
  • Συμφωνίες αγοράς ενέργειας (ΣΑΕ) – Αγοράζετε ηλεκτρική ενέργεια σε συμφωνημένη τιμή
Verified by MonsterInsights