Η EWT ξεκινά την πιστοποίηση της νέας πλατφόρμας IEC wind class IA- DW54X-1000

9 Σεπτεμβρίου, 2020

Σεπτέμβριος 2020 – Μετά την επιτυχή εγκατάσταση των δύο ιστών 50m στην Κεντρική Ελλάδα, η EWT και το ΚΑΠΕ έχουν ξεκινήσει τη βαθμονόμηση του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία πιστοποίησης της νέας πλατφόρμας IEC wind class I DW54X-1000kW.

Πριν από την εγκατάσταση και την έναρξη των δοκιμών στο πρωτότυπο, ένας από τους ιστούς μετρά και καταγράφει τα δεδομένα ανέμου για ένα διάστημα 3 μηνών στην ακριβή θέση της ανεμογεννήτριας. Μετά από αυτή την περίοδο ο ιστός θα αποσυναρμολογηθεί και θα κατασκευαστεί η βάση για την ανεμογεννήτρια. Ο δεύτερος ιστός θα παραμείνει επί τόπου και θα συνεχίσει να λαμβάνει μετρήσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου μέτρησης 12 μηνών. Η EWT αναμένει να εγκαταστήσει τη πρωτότυπη Α/Γ εντός του 2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση πλήρως εντός του 2021.

Η EWT βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να συνεργαστεί σε αυτό το έργο με τους Έλληνες εταίρους της, την Αιγαιολεκτρική, το ΚΑΠΕ, την Ιστός Ανανεώσιμες κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την EWT στην Ελλάδα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κ. Μαρινάκη ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.