EWT tekent contracten voor de levering van twee Friese dorpsmolens

December 20, 2021

EWT tekent contracten voor de levering van twee Friese dorpsmolens
De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) biedt nieuwe kansen voor dorps- en buurtmolens.

De energiecoöperaties Tzum en Reduzum hebben op woensdag 8 december 2021 contracten getekend met EWT voor de levering en het onderhoud van twee 1MW windturbines. Het betreft in beide gevallen 1MW turbines op 46 meter ashoogte met een rotor diameter van 61 meter. Er is bewust gekozen voor een ashoogte van 46 meter om de landschappelijke impact zo klein mogelijk te houden.

100% lokaal eigendom
Beide coöperaties zullen gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energie (SCE), de opvolger van de postcoderoosregeling. In tegenstelling tot de oude postcoderoosregeling, is de SCE een zuivere terugleververgoeding. Hiermee is het verdienmodel van de coöperatie niet meer gebaseerd op een korting op de energiebelasting maar ontvangt de coöperatie een vaste vergoeding voor elke kWh geproduceerde stroom. De SCE geldt voor nieuwe windturbines met een vermogen van maximaal 1MW. Zoals de naam al doet vermoeden dient de windturbine 100% coöperatief lokaal eigendom te zijn zodat de opbrengsten van de windturbine geheel ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Voor een 1MW project betekent dit dat de coöperatie minimaal 500 leden dient te werven. In Tzum en Reduzum is ruimschoots aan deze eis voldaan.

Regionale Energie Strategieën
De provincie Friesland heeft in de “Wijziging Verordening Ruimte Friesland” een 14-tal dorpsmolens de mogelijkheid gegeven om op te schalen naar 100 meter tiphoogte. Ook in andere gebieden in Nederland bieden de recent uitgebrachte Regionale Energie Strategieën mogelijkheden tot plaatsing van coöperatieve windmolens.

Ontwikkelproces en -kosten
De ontwikkeling van windenergieprojecten kent zijn eigen uitdagingen. De ontwikkeling van coöperatieve windenergieprojecten wordt gestimuleerd door verschillende ontwikkelfondsen die financiering aanbieden voor een deel van de aanloopkosten. Het gaat dan specifiek om de kosten die worden gemaakt in de (risicovolle) voorfase van een project, wanneer nog niet zeker is of het project door kan gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Hoogeveen
b.hoogeveen@ewtdirectwind.com
T. +31 6 15076239

Verified by MonsterInsights