Kleine en middelgrote windmolens Vlaanderen krijgen investeringssubsidie

April 11, 2019

Kleine en middelgrote windmolens Vlaanderen krijgen investeringssubsidie – tweede call open tot en met 30 mei 2019

Vlaanderen richt zich met het steunprogramma voor kleine- en middelgrote windturbines tot de investering in windturbines op land met een bruto nominaal vermogen per turbine vanaf 10 kW tot en met 300 kW. Investeren in een eigen middelgrote windmolen wordt hiermee voor bedrijven in Vlaanderen een heel interessante optie.

Het steunprogramma is uitsluitend van toepassing voor nieuwe windturbines in het Vlaamse Gewest. De steun wordt toegekend in de vorm van een investeringssubsidie. Wie investeert in kleine en middelgrote windturbines die voldoen aan de voorwaarden kan steun aanvragen tijdens de oproep voor projecten (‘call’). De tweede call voor het indienen van steunaanvragen is geopend op 28 maart 2019 en loopt tot en met 30 mei 2019. Hoe efficiënter een windturbine, hoe hoger de energieopbrengsten tegen een lagere kostprijs, hoe groter de kans op ondersteuning.

EWT windturbines geven de beste kans om voor de investeringssubsidie in aanmerking te komen. EWT’s middelgrote windturbines hebben de laagste kostprijzen per kWh in het segment windturbines tot 300kW en zijn ook verkrijgbaar op een lage ashoogte van 35 meter met een tiphoogte van van 61 meter.

EWT stelt bedrijven en gemeenschappen over de hele wereld in staat om te schakelen naar hernieuwbare energie om op een schone en kostenefficiënte wijze aan hun energiebehoeften te voldoen en is u graag van dienst bij het ontwikkelen van uw middelgrote windenergieproject in Vlaanderen en bij het aanvragen van uw investeringssubsidie. Samen met onze lokale partners zetten wij ons in om uw project tot een succes te maken.

Meer informatie over het investeringsteunprogramma voor kleine en middelgrote windturbines kunt u vinden op de speciale website: www.energiesparen.be/call-windturbines

Bas Hoogeveen

Sales Manager NL

+31334540520

Neem contact op